مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

 

در راستای حمایت از جوانان و توسعه ایده‌های خلاق، از طرح ها و ایده‌ های مرتبط با تولید و کسب و کار که پتانسیل تجاری سازی داشته و یا منجر به تولید دانش بنیان می‌شود استقبال و حمایت می‌کنیم. شتاب‌ دهنده‌ ها با سرمایه‌گذاری اولیه بر روی یک شرکت نوپا، درصدی از مالکیت آن را در اختیار گرفته و در مقابل به گردانندگان پروژه آموزش‌های لازم برای کسب موفقیت بهتر را خواهند داد.

در این مجموعه تلاش می کنیم تا آنجا که بتوانیم با استفاده از تمام ابزارهای خود برای موفقیت ایده شما و عملیاتی‌ شدن و رسیدن به مستعدترین و بهترین بازارهای داخلی و خارجی برنامه ریزی داشته باشیم. شما می‌توانید طرح های خلاقانه خود را در قالب مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار که منجر به توسعه آموزشی و فرهنگی کشور عزیزمان و توانمندسازی اجتماعی و مالی جوامع محلی می‌شود، جهت حمایت و اجرایی شدن برای ما ارسال نمایید و با شما در ارتباط خواهیم بود.

 

شتاب دهنده و ایده یابی پروژه ها

 

دلایل و زمینه های اهمیت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان:

  1. ارتباط استارتاپ‌ ها با دانش و تاثیرات آن بر فرایند توسعه در کشور
  2. بومی‌ سازی دانش و فناوری در کشور
  3. افزایش منابع درآمد از طریق تولید ملی
  4. متنوع سازی زمینه‌های سرمایه گذاری اقتصادی در کشور
  5. سرمایه‌گذاری جهت رشد سرمایه و منابع انسانی کشور در حوزه‌ های دانش بنیان
  6. قدرت و امکان رشد بالا و سریع استارتاپ‌ها در قیاس با سایر بخشها
  7. خلاقیت و نوآوری و تقویت فرآیند تجاری سازی و تبدیل دانش به محصول دارای ارزش اقتصادی بالا
  8. ایجاد موقعیت های شغلی برای جوانان و افراد تحصیل کرده