مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915
MP_Hosseina_Banner_
MP_Hosseina_Banner_

بیوگرافی

محمدرضا حسینا (Mohammad Reza Hosseina؛ زاده 18 مرداد ماه 1372 در مشهد) بازرگان و کارآفرین ایرانی، رئیس مجمع فعالین اقتصادی کشور، کارآفرین جوان نمونه سال 1400، عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان جوان، عضو اتاق بازرگانی ایران و ترکمنستان و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شمس می‌باشد.

mohammad reza hosseina

اخبار و رویدادها

مسئولیت اجتماعی

جشن نیکوکاری

اغلب کنار یکدیگر از مشکلات گفتگو می‌کنیم، از کمبود و ضعف‌ها، گاه پیشنهادهایی نیز می‌دهیم. بعضی هایمان نا‌امید می‌شویم و بعضی‌ها امیدواریم و منتظر تغییر و اتفاقات خوب هستیم. اما یادمان نرود صحبت کردن و امیدوار بودن کافی نیست. باید بلند شد و کاری انجام داد. ما حداقل به اندازه شانسی که برای زندگی داریم مسئولیت داریم برای انجام کاری. برای خلق شادی و احساس خوب به خود و دیگران دادن.