مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

مصاحبه تلویزیونی محمدرضا حسینا ( Mohammad reza hosseina ) در برنامه تلوزیونی از خوب به عالی در شبکه 1 صدا و سیما. در این مصاحبه جناب آقای محمدرضا حسینا، در رابطه با شروع کسب و کارشان از کودکی تا بزرگسالی و نحوه کارآفرین شدن وی سخن و گفتگو خواهند کرد.