مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

هندوانه و پیازهای معدوم شده چقدر آب مصرف کردند؟

محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگان

به گزارش تجارت‌نیوز، تنها در یک قلم ۲۰ هزار تن پیاز و ۷ هزار تن هندوانه در کشور آب مصرف شده است. پیاز و هندوانه‌هایی که یا در مزارع رها شدند و یا خوراک دام شده است. کشاورزان مجبور شده‌اند هزار تن پیاز و هندوانه را معدوم کنند که به معنای هدررفت ۳ میلیون لیتر […]