عدم تخصیص تسهیلات از تبصره 18 در استان خراسان رضوی

مجمع فعالین اقتصادی

عضو اتاق بازرگانی در مصاحبه با خبرگزاری اعلام نمودند، در سال 1399 بانکهای استان خراسان رضوی همکاری لازم را جهت تخصیص منابع لازم، تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از محل بودجه تبصره 18 را نداشته اند و این باعث شده است که تامین مالی واحد های صنعتی دچار مشکلات عدیده گردد. نرخ تمام […]