مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

قیمت زعفران دو برابر شد، عامل اصلی گرانی زعفران چیست

زعفران و گرانی آن

طبق گزارش وب سایت خبر رسمی: سال 1400 قیمت زعفران در بازار ایران به شکل قابل توجهی بالا رفت. هر چند که  از تولیدکنندگان می‌گویند علت افزایش چشمگیر زعفران خشکسالی است اما رئیس مجمع فعالان اقتصادی این مساله را رد می‌کند. خشکسالی بهانه‌ای برای افزایش قیمت زعفران ایرانی بوده است. این در حالی است که […]