مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

عدم تخصیص تسهیلات از تبصره 18 در استان خراسان رضوی

مجمع فعالین اقتصادی

عضو اتاق بازرگانی در مصاحبه با خبرگزاری اعلام نمودند، در سال 1399 بانکهای استان خراسان رضوی همکاری لازم را جهت تخصیص منابع لازم، تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از محل بودجه تبصره 18 را نداشته اند و این باعث شده است که تامین مالی واحد های صنعتی دچار مشکلات عدیده گردد. نرخ تمام […]