مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

عدم تخصیص تسهیلات از تبصره 18 در استان خراسان رضوی

مجمع فعالین اقتصادی

عضو اتاق بازرگانی در مصاحبه با خبرگزاری اعلام نمودند، در سال 1399 بانکهای استان خراسان رضوی همکاری لازم را جهت تخصیص منابع لازم، تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از محل بودجه تبصره 18 را نداشته اند و این باعث شده است که تامین مالی واحد های صنعتی دچار مشکلات عدیده گردد.

رئیس مجمع فعالین اقتصاد

نرخ تمام شده تامین سرمایه در حال حاضر به حدود 24% رسیده است، چرا که در ظاهر نرخ مصوب بانکها 18% است اما به هنگام پرداخت بانکها حدود 20% از تسهیلات را مسدود می کنند و این موضوع باعث افزایش نرخ تمام شده پول می شود.

همچنین در گفتگویی محمدرضا حسینا اذعان نمودند که انتظار میرود مسئولان اداره صمت استان و استانداری نسبت به مذاکره با بانکها جهت پرداخت تسهیلات تبصره 18 به واحدهای تولیدی اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانیم ارسال جهش تولید رسالت خود را ایفا کنیم.

توییتر
لینکدین
فیس بوک
Email