مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

بازدید معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری

معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

بازدید معاون پیش از وقوع جرم دادگستری

سید امیر مرتضوی معاون رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم از محل اجرا طرح شرکت شهنور بازدید کرد

توییتر
لینکدین
فیس بوک
Email