مسئول دفتر: 31805-051 | 6791 558 0915

بازدید علی اصغر فیاض مالک شرکت عالیس از محل شرکت شهنور

بازدید علی اصغر فیاض مالک شرکت عالیس از محل شرکت شهنور

رییس هیئت مدیره شرکت عالیس علی اصغر فیاص از محل اجرا طرح شرکت شهنور شمس به همراه محمدرضا حسینا بازدید نمود .

توییتر
لینکدین
فیس بوک
Email