نوشته‌ها

دیدار با رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان

دیدار با رییس اتاق بازرگانی کشور دوست و برادر افغانستان جناب میرا جان سلیمان خیل