نوشته‌ها

بازدید معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری

بازدید معاون پیش از وقوع جرم دادگستری

سید امیر مرتضوی معاون رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم از محل اجرا طرح شرکت شهنور بازدید کرد